Beplantning (reetablering, nyplantning)

Arealer af enhver størrelse prydes med træer og buske i et behersket omfang.

På de bare arealer tilbyder vi nyplantning efter eget ønske, men med input fra os via vores store erfaring og kompetancer på området. Det er oftest plantning af træer og buske til:

  • Hække

  • Levende hegn

  • Ny skov og træer til park / have

Reetablering igang efter et større træfældningsprojekt

Reetablering er tilfældet på arealer, som synes overbegroet, hvor der findes døde træer og buske eller hvor det ønskes anderledes. Det indbefatter ligeledes rydning af skov og byggegrunde, opsætning af hegn mm.