Det grove (flishugning, rodfræsning)

En opgave er afsluttet når kunden står tilbage med det ønskede resultat.

Efter træfældnings- og træplejeopgaver er der altid uønsket træaffald, der ligger og flyder, og rødderne stikker ofte så dybt i jorden, at de synes uoverskuelige at grave op og fjerne.

Dansk Skov- & Parkservice tilbyder oprydning i forbindelse med enhver opgave. Dertil har vi det rigtige udstyr til at imødekomme kundens specifikke ønsker. Ønskes flis til bede o.l. Klares dette via vores flishugger. Skal roden fjernes efter et træfældningsjob klares dette med en rodfræser der forårsager minimal skade på omgivelserne, fx græsplæne eller bede.

 Rodfræsning efter en træfældningsopgave

Grenaffald transformeres via vores flismaskine til flis

Efterfølgende reetablering og nybeplantning tilbydes.